Reglement26-07-2018

 

BILJART VERENIGING ELST ( B.V.E.)

Wedstrijdreglement onderlinge competitie

Art.1  Volgorde van de wedstrijden die gespeeld gaan worden, wordt bepaald volgens binnenkomst van de deelnemers. Bijv. diegene die als eerste (1e) binnen is en zijn tegenstander komt als derde (3), is dit samen “4”.

De paren met het laagste cijfer begint als eerste partij. Bij een gelijk getal begint het paar met de deelnemer met het laagste cijfer van binnenkomst.

 

Art. 2  De speler die mag beginnen wordt bepaald door een begin-stoot. De speelballen worden op de acquit lijn geplaatst en beide stoten hun bal naar de tegenover zijnde korte band. De bal welke terug het dichtst bij de korte band eindigt mag bepalen wie er begint.

 

Art.3  Bij de acquit stoot moet altijd eerst de rode bal worden getoucheerd voor dat de andere bal wordt geraakt.

 

Art.4  Het aantal beurten per partij is 30 beurten maximaal.

 

Art.5  De indeling van de klassen is na rato van het gemiddelde moyenne aan het begin van de competitie. De bovenste helft speelt in de A – klasse en de onderste in de B – klasse. (indien van toepasseng !!!)

 

Art.6  Indien deelname niet de nodige spelers voor een splitsing in een A – of B-klasse levert, wordt er in één klasse gespeeld.

 

Art.7  In de eerste ronde van de nieuwe competitie wordt het moyenne van de laatste 15 partijen van de vorige competitie meegenomen en bij de eerste wedstrijd opgeteld. Na de eerste partij zijn de oude moyennes overschreven door het nieuwe moyenne.

 

Art.8  Iedere speler is gehouden om één partij te tellen of te schrijven.(uitzondering mogelijk)

 

Art.9  Bij verhindering is men verplicht dit te melden uiterlijk voor 18:00 uur op de betreffende speeldag bij de wedstrijdleiding. Bij niet nakomen wordt de betreffende partij altijd ingehaald. Aan de speler wordt over de betreffende partij -5 punten toegekend. Dat betekent dat hij dus maximaal 5 punten kan scoren uit de nog te spelen inhaalpartij. (Art.12 is dan ook niet van toepassing)

 

Art.10  Uiterlijke tijd van binnenkomst is 20:30 uur. In overleg met de tegenstander kan men afwijken. Wel moet men dit doorgeven aan de wedstrijdleiding. Bij niet nakomen is art. 9 van toepassing.

 

Art.11 Bij wangedrag, welke schadelijk is voor de goede naam van de vereniging, kan het bestuur de speler uitsluiten van verdere deelname. Het bestuur kan een deelnemer voor onbepaalde tijd een schorsing opleggen.

 

Art.12  Bonus / Malus: Een speler die zijn partij afsluit met maximaal 19 beurten ontvangt een bonus van 2 winst punten in de uitslag. Bij afsluiting in 21 beurten ontvangt hij als  bonus 1 punt winst.

 

Art.13  Deelnemers zijn gehouden naar deze spelregels te handelen.

 

Art.14 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Aldus te Elst, 24 Augustus 2018